Barnehagens Profil

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal vi bidra til at barna utvikler seg motorisk, får positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring og får gode og positive erfaringer med friluftsliv i de ulike årstidene.

Om Barnehagen

Charlottenlund barnehage eies og drives av ViGØR Rehabiliteringssykehus.

Nyheter