Rutiner

Dagsrytmen er en plan som viser faste rutinesituasjoner og ellers fastlagte aktiviteter. Planen er veiledende og avvikes dersom det er gunstig for barn, foreldre og personalet.

Dagsrytmen 

06:45

 

Barnehagen åpner

06:45

09.00

Lek /samling/frokost       

09:30

11:30 

Utetid

11:45

12:30

Lunsj

12:30

 

Lesestund/hvilestund

14:30

14:45

Frukt og vann

14:45

16:15

Frilek inne eller ute

 

16:15

Barnehagen stenger

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måltider

Barna har med egen matpakke som spises til frokost. Barnehagen serverer brødmat med stor variasjon i fiske- og vegetariske pålegg til lunsj på mandag og onsdag. På tirsdag, torsdag og fredag får barna varm mat fra Kurbadets kjøkken, en dag fisk og to dager vegetariske retter. Til måltidene serveres melk og vann.
Det blir servert frukt to ganger om dagen.

Svømming og Gymsal

Hver onsdag er det svømming for barn, 3-6 år på Kurbadet.
Hvor de minste har gym hver fredag.

Tur og Aktivitetsdager

3-6 år har turdag på fredag

0-3 år har turdag på onsdager