Om Barnehagen

Charlottenlund barnehage eies og drives av ViGØR Rehabiliteringssykehus.

Vi tar imot barn av ansatte på ViGØR Rehabiliteringssykehus og andre søkere som ønsker seg plass hos oss.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf.

Åpningstidene er 06:45 - 16:15.

Barnehagen består av to avdelinger. Enga 0-3 år og Storskogen 3-6 år.

Barnehagen er lokalisert i enden av en blindvei ved Charlottenlund frimoråde og ligger i narurskjønne omgivelser med uteområder bestående av bakker, trær, blomster, lyng og gress.

Vi benytter oss av ViGØR sine lokaler. Enga har ukentlig gymsal, og Storskogen har ukentlig svømming.