Rutiner

Dagsrytmen er en plan som viser faste rutinesituasjoner og ellers fastlagte aktiviteter. Planen er veiledende og avvikes dersom det er gunstig for barn, foreldre og personalet.

Dagsrytmen 0-3 år

06:45

 

Barnehagen åpner

06:45

08:10

Lek        

08:10

08.30

Samling

08:30

09:0

Frokost

09:30

11:30 

Utetid

11:45

12:30

Lunsj

12:30

 

Lesestund/hvilestund

14:30

14:45

Frukt og vann

14:45

16:15

Frilek inne eller ute

 

16:15

Barnehagen stenger

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsrymte 3-6 år

     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Måltider

Barna har med egen matpakke som spises til frokost. Barnehagen serverer brødmat med stor variasjon i fiske- og vegetariske pålegg til lunsj på mandag og onsdag. På tirsdag, torsdag og fredag får barna varm mat fra Kurbadets kjøkken, en dag fisk og to dager vegetariske retter. Til måltidene serveres melk og vann.
Det blir servert frukt to ganger om dagen.

Svømming og Gymsal

Hver mandag er det svømming for barn, 3-6 år på Kurbadet.
Hvor de minste har hovedsakelig gym annenhver fredag.

Tur og Aktivitetsdager

3-6 år har turdag på Onsdager

0-3 år har turdag på torsdager